Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Eindevaluatie Meerjarenprogramma's Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

Afbeelding rapport Eindevaluatie Meerjarenprogramma's Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

Auteur(s): Koert van Buiren, Julie Fijnje, Tom Smits, Paul Bisschop en Etienne Ys

SEO Economisch Onderzoek

Rapport | April 2017 (104 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba heeft SEO Economisch Onderzoek een eindevaluatie uitgevoerd naar de meerjarenprogramma's Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Tussen 2000 en 2016 zijn, in het kader van de nieuwe samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland, zes meerjarenprogramma’s uitgevoerd waarvoor beide landen geld hebben gestort in het FDA, waarmee 763 projecten zijn gefinancierd. In deze eindevaluatie zijn de meerjarenprogramma's onderzocht op effectiviteit, doelmatigheid, onbenut potentieel en duurzaamheid. Ook bevat het onderzoek aanbevelingen voor de toekomst, op het gebied van duurzaamheid en onbenut potentieel.