Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Een verkenning naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties

Afbeelding rapport Een verkenning naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties

Auteur(s): R.H.J.M. Gradus

Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam

Rapport | Maart 2017 (71 pagina's)

Toelichting

Een van de meest ingrijpende ontwikkelingen in het openbaar bestuur betreft de decentralisatie van taken naar medeoverheden. Een belangrijke overweging daarbij is een verbetering van de doelmatigheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde het Zijlstra Center de vraag of decentralisaties indicaties geven voor een doelmatiger functioneren van de overheid en wat de (macro)economische effecten zijn van decentralisaties. Van belang daarbij is dat het doelmatigheidsbegrip meervoudig van aard is: niet alleen zou het per saldo goedkoper kunnen zijn, ook kan het resulteren in een betere dienstverlening naar burgers.