Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Dwars door Nederland: ruimtelijke verschillen in beeld

Afbeelding rapport Dwars door Nederland: ruimtelijke verschillen in beeld

Auteur(s): Tom Cordeweners

Rapport | Januari 2020 (23 pagina's)

Toelichting

Verschillen tussen gebieden in Nederland lijken groter te worden. Steeds vaker lezen we over de kloof tussen stad en platteland, over segregatie binnen steden en over ruimtelijke verschillen op het gebied van de arbeidsmarkt of de woningmarkt. Wat echter ontbreekt is een overkoepelende analyse van dit vraagstuk. Het doel van deze verkenning is daarom het bij elkaar brengen van actuele wetenschappelijke kennis over de aard, omvang en oorzaken van verschillen tussen gebieden in Nederland. De vraag die centraal staat, luidt: in hoeverre en waarom nemen ruimtelijke verschillen in Nederland toe, welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor het handelen van de overheid? Hierbij wordt vanuit een multidisciplinaire invalshoek gekeken naar economische verschillen, demografische verschillen, sociaal-culturele verschillen en politieke verschillen. De situatie in Nederland wordt geplaatst binnen bredere internationale ontwikkelingen. De verkenning eindigt met enkele aanbevelingen die richting kunnen geven aan overheidsbeleid dat rekening houdt met ruimtelijke verschillen.