Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Doorkijk in de maatschappelijke effecten van flexwonen

Afbeelding rapport Doorkijk in de maatschappelijke effecten van flexwonen

Auteur(s): Michel Hek, Niels Peters, Abco van Langevelde en Rixt Bos

Ecorys

Rapport | Augustus 2018 (54 pagina's)

Toelichting

De laatste jaren zijn veel initiatieven voor flexwonen ontwikkeld en gerealiseerd. Dit gebeurde op uiteenlopende manieren, op allerlei plekken, door verschillende partijen en voor diverse doelgroepen. Er blijkt behoefte te zijn aan een tussenoplossing voor als de wooncarrière door verschillende omstandigheden tijdelijk verbroken wordt. Sommige doelgroepen kunnen in zo’n situatie minder goed terecht op de traditionele woningmarkt, die in economisch goede tijden door de druk op de markt steeds minder flexibel wordt. Door de druk op de woningmarkt neemt de vraag en de roep om flexwonen toe, en daarmee ook de vragen rondom de omgang met flexwonen.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft Ecorys in dit rapport antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de financiële kosten en baten en de maatschappelijke effecten van de verschillende vormen van flexwonen?’ Om deze vraag te beantwoorden is een quick scan kosten-baten uitgevoerd aan de hand van vijf casestudies. Deze casestudies zijn verzameld aan de hand van deskresearch en/of interviews en aangevuld met een inzicht in en duiding van de belangrijkste maatschappelijke effecten, aan de hand van deskresearch, een sessie met thema-experts en de casestudies.