Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Diversiteit in de gemeenteraad

Afbeelding rapport Diversiteit in de gemeenteraad

Auteur(s): Alfons Fermin, Zeki Arslan en Peter Zwaga

Fermin Onderzoek & Advies en Platform Sociale Binding

Rapport | Februari 2021 (169 pagina's)

Toelichting

In 1986 kregen ingezetenen met een niet-Nederlandse nationaliteit lokaal kiesrecht, als onderdeel van het overheidsbeleid om de emancipatie en participatie van migrantengroepen te bevorderen. De onderzoekers Alfons Fermin (van Fermin Onderzoek & Advies), Zeki Arslan en Peter Zwaga (van Platform Sociale Binding) interviewden in 2019 en 2020 negentien voormalige raadsleden met een migratieachtergrond, die politiek actief waren tussen 1986 en 2018, over hun ervaringen in de lokale politiek. Om de interviews in hun context te kunnen plaatsen, voerden de onderzoekers tevens een literatuuronderzoek uit en spraken zij met vertegenwoordigers van enkele politieke partijen over hoe diversiteit en inclusie in hun partij wordt bevorderd en gestimuleerd.