Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Diffusie en adoptie van innovaties in de publieke sector

Afbeelding rapport Diffusie en adoptie van innovaties in de publieke sector

Auteur(s): V. Bekkers, E. Korteland, E. Muller en M. Simons

Center for Public Innovation

Rapport | Juni 2006 (165 pagina's)

Toelichting

Op tal van plaatsen in de publieke sector vinden innovaties plaats. Een belangrijk probleem hierbij is echter dat de opgedane kennis niet altijd of onvoldoende zijn weg weet te vinden naar andere organisaties. De diffusie en adoptie van innovaties tussen organisaties in de publieke sector vindt vaak moeizaam en langzaam plaats. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren en mechanismen die ten grondslag liggen aan het proces van diffusie en adoptie van innovaties (en innovatieve kennis) tussen organisaties in de publieke sector. De onderzoekers concluderen dat het voor de adoptie van een innovatie van belang is dat duidelijk en zichtbaar wordt gemaakt wat het feitelijke voordeel van de innovatie is. Verder is het van belang dat een innovatie een relatief open karakter heeft, waardoor de innovatie kneedbaar en testbaar is. Ook het beschikbaar stellen van extra middelen als tegemoetkoming in de kosten van een innovatie kan adoptie bevorderen.