Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Dienstbaar en transparant: de basisregistraties van de Nederlandse overheid

Afbeelding rapport Dienstbaar en transparant: de basisregistraties van de Nederlandse overheid

Project SGO-3 ‘Versnelde effectieve inzet van basisregistraties’

Rapport | Mei 2014 (110 pagina's)

Toelichting

SGO staat voor ‘Secretarissen Generaal Overleg’. Voorafgaand aan de komst van het kabinet Rutte II is in dit overleg een 9-tal projecten geïnventariseerd die bijdragen aan de hervorming van de rijksdienst en besparingen kunnen opleveren. Het SGO-3 project is er daar een van: 'Versnelde effectieve inzet van basisregistraties'.

Dit rapport geeft aan welke besparingen mogelijk zijn door een betere inzet van de basisregistraties bij de overheid. Dit rapport geeft ook aan hoe het stelsel toekomstbestendiger kan worden. De begrippen ‘dienstbaar’ en ‘transparant’ zijn de sleutelbegrippen voor de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties en de bijbehorende digitale infrastructuur. Voor het realiseren van de besparingen en de verbetering van het stelsel biedt dit rapport een aantal concrete adviezen aan.