Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Derde voortgangsrapportage actieplan bevolkingsdaling

Afbeelding rapport Derde voortgangsrapportage actieplan bevolkingsdaling

onderzoeksbureau Birch

Rapport | December 2019 (90 pagina's)

Toelichting

Dit is de derde voortgangsrapportage van het Actieplan Bevolkingsdaling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Birch in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Birch heeft de opdracht gekregen om in beeld te brengen welke voortgang is gerealiseerd en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling in de periode najaar 2018 tot zomer 2019, op het niveau van de regio’s, provincies en het Rijk. De drie voortgangsrapportages geven samen een beeld van de ontwikkelingen in de regio’s, provincies en bij het Rijk over de jaren. Deze voortgangsrapportage bouwt voort op de uitkomsten van de eerste twee voortgangsrapportages. De ontwikkelingen die plaatsvinden in regio’s, provincies en departementen worden beschreven en geanalyseerd vanuit de zienswijze van de ecosysteembenadering.