Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Derde rapportage, eindrapport evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Afbeelding rapport Derde rapportage, eindrapport evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Auteur(s): Klaartje Peters, Geerten Boogaard, Bibi van den Berg en Lianne van Kalken

Rapport | December 2020 (114 pagina's)

Toelichting

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft meer dan 90% van de vertegenwoordigende organen een besluitvormende vergadering gehouden langs digitale weg. Na aanpassingen in de vergaderlocatie is 80% van de organen ook nog fysiek bijeen geweest in de eigen vergaderzaal. Decentrale vertegenwoordigers en griffiers zijn heel tevreden over de mogelijkheid om digitaal te kunnen vergaderen en besluiten. Dit zijn enkele conclusies uit het derde en laatste rapport van de evaluatiecommissie voor de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming.

De evaluatiecommissie stelt dat de tijdelijke wet heeft voldaan aan de doelstelling om digitaal vergaderen en besluiten mogelijk te maken op een manier die rechtmatig en cyberveilig is. De commissie stelt verder dat er een gemengd beeld is van de politiek-bestuurlijke effecten. Het politieke debat lijkt te lijden onder het digitaal vergaderen en volksvertegenwoordigers voelen zich beperkt in hun rol. Anderzijds draagt het digitaal vergaderen bij aan gemak en efficiency.

Uit het evaluatierapport blijkt dat fysiek vergaderen in de praktijk de voorkeur heeft. Dit blijkt uit een zekere tegenzin waarmee de meeste volksvertegenwoordigers overstapten op digitaal vergaderen en uit de snelheid waarmee zij weer teruggingen naar fysiek vergaderen zodra dit weer kon. Daarmee is fysiek vergaderen dus de norm gebleven. Desondanks is 88% van de gemeenteraadsleden en 71% van de gemeentelijke griffiers ervoor dat digitaal vergaderen en besluiten in de toekomst mogelijk moet blijven. Een meerderheid van de raadsleden is daarbij vooral voor een regeling voor noodgevallen.

Tegen deze achtergrond zal het kabinet een verkenning doen naar de mogelijkheden van een permanente regeling. Daarbij gaat het om het draagvlak en om een aantal inhoudelijke aandachtspunten zoals de beslisregels voor de wijze van vergaderen en eisen aan de techniek.