Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Decentralisatie als opgave

Afbeelding rapport Decentralisatie als opgave

Auteur(s): M. Boogers, L. Schaap E.D. van den Munckhof en N. Karsten

Tilburgse school voor politiek en bestuur

Rapport | Mei 2008 (56 pagina's)

Toelichting

Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008, door de Tilburgse school voor politiek en bestuur in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De centrale vraag van het evaluatieonderzoek is of gemeenten in staat zijn om de gedecentraliseerde taken naar behoren uit te voeren en of het Rijk hen hiertoe in voldoende mate in staat heeft gesteld. Het evaluatieonderzoek diende de Taakgroep Gemeenten te ondersteunen bij haaradvies aan het kabinet over de uitvoering van het bestuursakkoord. Om die reden hebben de auteurs van dit rapport ervoor gekozen om tijdens het evaluatieonderzoek in te gaan op enkele aandachtspunten van deze Taakgroep, zoals hetvergroten van de gemeentelijke bestuurskracht en de mate waarin gemeenten van elkaar kunnen verschillen bij de realisatie van de decentralisatieambities uit het bestuursakkoord.