Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De toekomst begint vandaag

Afbeelding rapport De toekomst begint vandaag

Auteur(s): Marjolein van Asselt, Jan-Willem van der Pas en Rein de Wilde

Faculteit der Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht

Rapport | April 2005 (63 pagina's)

Toelichting

Eind 2004 heeft het MT DGKB van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zich akkoord verklaard met het voorstel van de onderzoekscontactpersonen om een onderzoek uit te voeren naar toekomstverkenningen. De centrale vraag in het voorliggende onderzoeksrapport is “zijn bestaande toekomstverkenningen bruikbaar voor BZK en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), en zo ja hoe?”. Tegen deze achtergrond hebben BZK en de ROB opdracht gegeven een literatuurstudie naar toekomstverkenningen uit te voeren.