Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De spelers op het middenveld

Afbeelding rapport De spelers op het middenveld

Auteur(s): M. Herweijer en P.J.A. Praat

Rapport | Januari 2005 (84 pagina's)

Toelichting

In dit rapport worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 1. Breng de bestuurlijke organisatie op het terrein van de jeugdzorg op 1 of meer waterbeleidsterreinen in kaart. Geef per organisatie aan wat haar taken op die beleidsterreinen zijn. 2. Beschrijf de juridische setting waarin de betreffende organisaties opereren. 3. Verzamel feitelijke gegevens over deze organisaties (ontstaansgeschiedenis, personeelsbestand, omvang van de budgetten waarmee gewerkt wordt). 4. Breng de toezichtsverhoudingen op de onderzochte beleidsterreinen in kaart. 5. Wat valt er te zeggen over de democratische legitimatie van de betreffende middenbestuurlijke actoren? 6. Wat is de rol van de CdK op deze beleidsterreinen? 7. Kom tot een beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie op de onderzochte beleidsterreinen. 8. Geef per beleidsterrein aan hoe vormen van algemeen en functioneel bestuur zich tot elkaar verhouden.