Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De rol van de provincies in het sociale domein

Afbeelding rapport De rol van de provincies in het sociale domein

Auteur(s): M. Blanken, J. Hoenderkamp en R. Jansen

Radar

Rapport | April 2004 (75 pagina's)

Toelichting

De provincies in Nederland timmeren aan de weg. Na jaren van discussie over de positionering van de provincie als sterke tussenbestuurslaag, hebben de gezamenlijke provincies – samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO) - een nieuw elan ontwikkeld. De getoonde ambities van de provincies, bij monde van het IPO, zijn verheugend. In deze tijd van versobering is initiatief en inzet welkom. Maar niet vergeten mag worden dat de provincies als bestuurlijke tussenlaag fungeren tussen Rijk en gemeenten en provincies traditioneel relatief weinig wettelijke taken en bevoegdheden in het sociale domein kennen. In dat perspectief is het voor het ministerie van Binnenlandse Zaken van belang om ten eerste een goed beeld te krijgen van waar de provincies nu staan in het sociale domein en welke activiteiten door de provincies worden ondernomen en ten tweede om inzicht te krijgen in de wijze waarop die activiteiten worden verricht.