Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De risico-regelreflex vanuit politiek perspectief

Afbeelding rapport De risico-regelreflex vanuit politiek perspectief

Auteur(s): Margo Trappenburg, Marie-Jeanne Schiffelers, Gerolf Pikker en Lieke van de Camp

Universiteit Utrecht

Rapport | Februari 2012 (25 pagina's)

Toelichting

De risico-regelreflex is het mechanisme waarbij een risico of incident wordt beantwoord met onevenredige (overheids)interventies, en waarbij de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing en schadecompensatie min of meer vanzelfsprekend wordt opgevat als overheidstaak. Dit onderzoek is vooral gericht op de rol van de politiek in de risicoregelreflex. De vraag rijst of Kamerleden inderdaad zeer geneigd zijn actie te eisen naar aanleiding van ieder nieuw incident en zo ja, waarom? Is dit omdat zij het ter verantwoording roepen van bewindspersonen vinden horen bij hun taak (controle van de regering)? Ligt het aan de politieke partijen die media-presentie als beoordelingscriterium hanteren in kandidaatstellingsprocessen? Of is het vooral authentieke bezorgdheid over het lot van burgers die het slachtoffer kunnen worden van incidenten?