Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De relatie tussen goed overheidsbestuur en sociaal-economische ontwikkeling in het Caribisch gebied

Afbeelding rapport De relatie tussen goed overheidsbestuur en sociaal-economische ontwikkeling in het Caribisch gebied

Auteur(s): E. Denters, J. Donner, M. Popma en J. van Spijk

Amsterdam Institute for International Development (AIID)

Rapport | November 2006 (41 pagina's)

Toelichting

Het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur vormt een belangrijke prioriteit en is een terugkerend onderwerp in de overleggen tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Ministerie heeft besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de relatie tussen goed overheidsbestuur en economische en sociale ontwikkeling, met in het bijzonder aandacht voor het Caribische gebied. De Terms of Reference (ToR) voor de studie definiëren de centrale vraagstellingen van dit onderzoek: 1. Wat is de relatie tussen goed overheidsbestuur en sociale en economische ontwikkeling? 2. Op welke wijze kan de kwaliteit van het openbaar bestuur op lange termijn verbeterd worden? In dit document wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een literatuurstudie. Tegelijkertijd worden aanbevelingen geformuleerd over de verbetering van kwaliteit van het bestuur.