Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De kwaliteit van de briefafhandeling in de quartaire sector

Afbeelding rapport De kwaliteit van de briefafhandeling in de quartaire sector

Auteur(s): Patrick Kalders, Marit Groeneveld en Clemens Romijn

B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies bv

Rapport | Maart 2004 (71 pagina's)

Toelichting

Al geruime tijd bestond er binnen het openbaar bestuur en daarbuiten veel belangstelling voor de wijze waarop overheden suggesties en klachten van burgers en bedrijven afhandelen. Ondanks de initiatieven die inmiddels op dit terrein werden ontplooid, kon (nog) niet worden gesproken van substantiële verbeteringen. Het onderwerp is daardoor op de politieke agenda blijven staan en is onlangs als onderdeel opgenomen in het Actieprogramma ‘Andere overheid’. In het najaar van 2003 heeft de Nationale ombudsman een onderzoeksrapport gepubliceerd over de behandeling van brieven en e-mails door de rijksoverheid. Om een helder beeld te krijgen van de briefafhandeling door andere overheidsorganisaties is aanvullend onderzoek nodig. Dit aanvullende beeld, deze ‘foto’, moet inzichten opleveren over het presteren van deze organisaties. Het onderhavige verkennend onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd, heeft als doel deze foto op te leveren.