Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De interbestuurlijke verhoudingen gemeten

Afbeelding rapport De interbestuurlijke verhoudingen gemeten

Auteur(s): Jaring Hiemstra en Joscha de Vries

Hiemstra & De Vries BV

Rapport | Juli 2006 (35 pagina's)

Toelichting

Over de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland verschenen verschillende rapporten. Het is echter opvallend dat er weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn over de interbestuurlijke verhoudingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de komende jaren daarom gegevens over de interbestuurlijke verhoudingen verzamelen en publiceren in de trendnota. In deze notitie worden de meetpunten beschreven die een beeld geven van de interbestuurlijke verhoudingen. De schrijvers definiëren in deze notitie algemene meetpunten en meetpunten voor specifieke beleidsvelden. In deze eerste meting hebben ze gekozen voor de beleidsvelden wet werk en bijstand, integraal veiligheidsbeleid en wegenbeheer, omdat deze beleidsvelden in de trendnota centraal staan. Ze beschouwen de meting als een vertrekpunt voor een groeimodel. Deze eerste meting is het vertrekpunt voor toekomstige metingen en kan vervolgens worden uitgebreid tot een volwaardige trendmeting.