Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De gekozen burgemeester beproefd

Afbeelding rapport De gekozen burgemeester beproefd

Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)

Rapport | April 2004 (38 pagina's)

Toelichting

In maart 2004 zijn, door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vier bijeenkomsten belegd onder de titel “Gevoed door de praktijk. Proeflokaal voor de toekomst”; op 10 maart in Amsterdam, op 11 maart in Eindhoven, op 16 maart in Zeist en op 18 maart in Heerenveen. Doel van de bijeenkomsten was om in kaart te brengen wat men binnen en buiten de gemeentelijke organisatie ziet als kansen en bedreigingen van het nieuwe stelsel van de gekozen burgemeester en welke aanbevelingen en suggesties men heeft om deze respectievelijk te ondersteunen dan wel te ondervangen. Deelnemers waren overwegend afkomstig uit de gemeentelijke organisatie (burgemeesters, raadsleden, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en ambtenaren burgerzaken), naast enkele vertegenwoordigers van de landelijke bureaus van politieke partijen; deelnemers van buiten de gemeentelijke organisatie waren vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Aan de bijeenkomst van 16 maart namen burgemeesters en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel, aan de overige bijeenkomsten uitsluitend mensen van binnen de gemeentelijke organisatie (inclusief burgemeesters). In deze publicatie een verslag van deze bijeenkomsten.