Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De financiering van politieke partijen - een internationale vergelijking

Afbeelding rapport De financiering van politieke partijen - een internationale vergelijking

Auteur(s): Ingrid van Biezen

Universiteit Leiden

Rapport | September 2017 (63 pagina's)

Toelichting

Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, betreft een internationale vergelijking van de regulering van de financiering van politieke partijen. De focus ligt op zes landen in Europa (Belgiƫ, Denemarken, Duitsland, IJsland, Oostenrijk en Zweden) en Canada. Het onderzoek behelst een inventarisatie van wettelijke veranderingen, of voorstellen daartoe, rondom de financiering van politieke partijen. De aandacht ligt in het bijzonder op de wettelijke regulering van de publieke financiering van politieke partijen enerzijds, en de transparantie van de financiering van het politieke proces anderzijds.

Centraal in het onderzoek staat de vraag of er sinds het jaar 2000 wijzigingen in de wetgeving over de financiering van politieke partijen zijn doorgevoerd. De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in twee deelvragen:

1) Welke concrete wijzigingen in wetgeving zijn er geweest?

2) Zijn er pogingen ondernomen om de wetgeving aan te passen?

Het onderzoek beoogt tevens in kaart te brengen of het debat rondom de financiering van politieke partijen tot voorstellen tot wijziging van de bestaande regels heeft geleid die niettemin nog niet in wetgeving hebben geresulteerd. Het onderzoek beperkt zich daarbij tot voorstellen die de parlementaire fase hebben bereikt.