Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden

Afbeelding rapport De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden

Auteur(s): Simon Otjes, Joes de Natris en Maarten Allers

Rijksuniversiteit Groningen

Rapport | Maart 2021 (36 pagina's)

Toelichting

Dit onderzoek betreft de bestuurbaarheid van Nederlandse gemeenten. In 2018 duurde het veel langer om colleges te formeren dan in 2014. Bovendien waren de collegeakkoorden aanzienlijk uitgebreider. Dit duidt erop dat het lastiger is geworden om in gemeenten tot politieke besluiten te komen. Wij onderzoeken drie mogelijke verklaringen hiervoor:

1) Grotere politieke onzekerheid? Bij een groter verloop in colleges en gemeenteraden kennen politici elkaar minder goed.

2) Grotere politieke complexiteit? Bijvoorbeeld door een toegenomen versplintering van gemeenteraden.

3) Grotere bestuurlijke complexiteit, door de overdracht van taken van het Rijk aan gemeenten? Denk dan vooral aan de decentralisaties in het sociaal domein van 2015.

De factoren die we onderzoeken kunnen de langere duur van de formaties in 2018 (ten opzichte van 2014) maar zeer beperkt verklaren. Formaties duren langer naarmate de raad meer versplinterd is, gemeenten groter zijn, er na verkiezingen meer nieuwe raadsleden aantreden en anti-elitaire partijen meer raadsleden hebben. Toch verklaren deze factoren samen maar een klein deel van de langere formatieduur in 2018. De grotere omvang van de in 2018 gesloten akkoorden kunnen we beter verklaren. Die hangen vooral samen met de overdracht van taken in het sociale domein naar gemeenten. Verder blijken collegeakkoorden langer te zijn naarmate de raad meer versplinterd is, gemeenten groter zijn en zittende collegepartijen meer raadszetels behalen.

Dit rapport sluit af met concrete aanbevelingen op basis van de uitkomsten en een agenda voor verder onderzoek. Waar het van afhangt in hoeverre gemeenten bestuurbaar zijn is nog nauwelijks in kwantitatieve zin onderzocht. Deze studie biedt een eerste aanzet, maar kan nog lang niet alle vragen beantwoorden.