Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

Afbeelding rapport De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

Auteur(s): Arie Gelderblom, Jaap de Koning, Thij Viertelhausen en Kim Weistra

SEOR Ecorys

Rapport | Oktober 2014 (154 pagina's)

Toelichting

In opdracht van EZ heeft de gelegenheidscombinatie SEOR-Ecorys onderzoek gedaan naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor interne toezichthouders in semipublieke sectoren. Dit onderzoek richt zich op vijf semipublieke sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur. Voor dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn interviews afgenomen en zijn twee enquêtes uitgezet. Het onderzoek is begeleid door de ministeries van BZK, VWS, OCW, SZW, VenJ en EZ en is uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de Ambtelijke Commissie Vernieuwing Publieke Belangen. Daarbij heeft het Flitspanel van de directie Arbeidszaken Publieke Sector een belangrijke rol gespeeld. Op basis van de uitgevoerde enquête schat SEOR/Ecorys dat er in de vijf sectoren zo’n 23.000 toezichtsplekken zijn. Omdat toezichthouders gemiddeld ruim 1,5 functies vervullen zijn er minder toezichthouders dan functies. Per jaar verwacht SEOR/Ecorys dat 3000 toezichtsplekken vrijkomen. Voor meer dan de helft van de gevallen zullen bestaande toezichthouders deze plekken invullen. De benodigde instroom door “nieuwe” intreders ligt daardoor op 1500. Er zijn enkele tienduizenden personen die belangstelling hebben en in potentie geschikt zijn om toezichthouder te worden. Daaruit kan worden geconcludeerd dat er kwantitatief geen problemen zijn.