Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen

Afbeelding rapport De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen

Centraal Planbureau

Rapport | November 2016 (82 pagina's)

Toelichting

De regionale arbeidsmarkten aan de randen van het land functioneren minder goed dan elders in Nederland. Dit uit zich onder meer in hogere werkloosheid, lagere arbeidsparticipatie en lagere lonen. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat deze regio’s aan de grens liggen, en daardoor minder profijt hebben van economische activiteit in nabijgelegen regio’s (agglomeratievoordelen). Hoewel de grens op andere terreinen juist voordelen kan bieden, heeft de grens per saldo veelal negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt in grensregio’s.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzocht het Centraal Planbureau de volgende vraag: Wat levert het op als de gevolgen van ligging aan de grens op de regionale arbeidsmarkt volledig afwezig zouden zijn?