Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Database regelingen arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid

Afbeelding rapport Database regelingen arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid

Ecorys en PRO Consultants

Rapport | Augustus 2017 (1 pagina's)

Toelichting

Dit excelbestand is het resultaat van een inventarisatiestudie naar regelingen voor toedeling van Rijksmiddelen met een regionaal economische impact. De inventarisatie is uitgevoerd door Ecorys en PRO Consultants in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De selectie van regelingen is gemaakt op basis van het criterium of een regeling impact heeft op de regionale arbeidsmarkt of arbeidsproductiviteit. Op de regelingen in de selectielijst is een verdiepingsslag gemaakt. Deze verdieping is zelfstandig verricht door de onderzoekers van Ecorys en PNO Consultants op basis van openbare bronnen en toepassing van het criterium. Deze lijst op is 23 mei 2017 voor het laatst ge├╝pdate. Het betreft nadrukkelijk een momentopname. Betrokken ministeries hebben op hoofdlijnen een controleslag gedaan, maar staan niet in voor de compleetheid en juistheid van het overzicht. Ook de afweging of de regelingen al dan niet impact hebben is gemaakt door Ecorys & PNO Consultants. Mocht u foutieve informatie over een regeling tegenkomen of opmerkingen hebben over de database, dan kunt u dit melden bij: sjors.hoetink@minbzk.nl.

Hierboven kunt u een ingekorte versie van de lijst downloaden, waarin alleen de meest relevante kenmerken van de regelingen zijn opgenomen. Klik hier voor de volledige lijst met alle kenmerken.