Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Controle als democratische waarde

Afbeelding rapport Controle als democratische waarde

Auteur(s): Klaartje Peters en Peter Castenmiller

Universiteit Maastricht en Stichting Decentraalbestuur.nl

Rapport | Februari 2021 (82 pagina's)

Toelichting

Het Nederlandse lokaal bestuur heeft de afgelopen twee decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. In 2002 werd in gemeenten, net als in de provincies, het dualisme ingevoerd. In dat proces werden taken en verantwoordelijkheden van het college van B&W en de gemeenteraad duidelijker van elkaar onderscheiden, en werden bevoegdheden van de gemeenteraad versterkt. In de daaropvolgende jaren vond bovendien een ongekende decentralisatiegolf plaats: de rijksoverheid en ook provincies droegen omvangrijke taken over aan gemeenten op onder meer het gebied van de bijstandsverlening en re-integratie, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. De zwaarte van de taken en de manier daarop deze decentralisaties verliepen, stelden gemeenten voor grote uitdagingen. In deze publicatie wordt door wetenschappers verkend of er sprake is van adequate publieke controle en verantwoording in het lokaal bestuur.