Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Casusbladen interactie overheid-burger in het sociaal domein

Afbeelding rapport Casusbladen interactie overheid-burger in het sociaal domein

Andersson Elffers Felix

Rapport | Maart 2015 (8 pagina's)

Toelichting

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 veel extra verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van de jeugdhulp, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor verandert er veel. Voor de burger, voor de betrokken gemeenteambtenaren en hun besturen maar ook voor de Rijksoverheid en hun onderlinge interacties. Het doorspreken van casussen biedt professionals en leidinggevende een mogelijkheid om te reflecteren in hoeverre zij al goed voorbereid zijn op de nieuwe uitdagingen en op welke aspecten zij nog winst kunnen boeken. Deze casusbladen zijn een bijlage bij het rapport 'Het verschil maken: Een verkenning naar de effecten van de decentralisaties op de interactie tussen overheid en burger'.

Zie ook: Het verschil maken: Een verkenning naar de effecten van de decentralisaties op de interactie tussen overheid en burger