Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

BZK beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1

Afbeelding rapport BZK beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | November 2017 (53 pagina's)

Toelichting

Op grond van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) van het ministerie van Financiƫn dient het beleid dat onder de beleidsartikelen in de begroting valt periodiek geƫvalueerd te worden.1 Dit moet tenminste eens in de zeven jaar gebeuren. Het doel van een beleidsdoorlichting is beter inzicht krijgen in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en in de effecten van het gevoerde beleid. Bij een doorlichting is het beoogde doel van het beleid in principe de algemene doelstelling van het betreffende begrotingsartikel; al dan niet verduidelijkt en uitgewerkt in andere Kamerstukken. Deze beleidsdoorlichting betreft artikel 1 van Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, Koninkrijksrelaties en beslaat de periode vanaf de laatste staatkundige hervormingen, (10 oktober 2010) tot en met 31 december 2016.