Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Burgers bij de bestrijding van rampen: betrokken, beschikbaar, bekwaam

Afbeelding rapport Burgers bij de bestrijding van rampen: betrokken, beschikbaar, bekwaam

Auteur(s): K. Groenewegen-ter Morsche en N. Oberijé

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

Rapport | September 2010 (199 pagina's)

Toelichting

Burgerparticipatie bij rampen, oftewel burgerhulp, is het verschijnsel dat mensen die officieel geen deel uitmaken van de professionele rampenbestrijdingsorganisaties, tijdens en direct na een grootschalig incident allerlei acties ontplooien om de gevolgen van dat incident zo beperkt mogelijk te houden en daarmee zichzelf en elkaar te helpen. In dit onderzoek zijn tien rampen en incidenten onderzocht op het gebied van burgerhulp. Er zijn veel praktijkvoorbeelden gevonden van burgerhulp. Burgers hebben zowel specialistische als algemene werkzaamheden uitgevoerd, soms kortdurend of langdurend, direct na de ramp of juist in de nazorgfase en samen met hulpverleners of juist uitsluitend met andere burgers. De handelingen die burgers hebben verricht dekken bijna alle rampenbestrijdingsprocessen. Hoewel over het algemeen de ge├»nterviewden zeer te spreken waren over de wijze waarop de burgerhulp heeft plaatsgevonden, kon er toch een aantal verbeterpunten geformuleerd worden. Deze punten hadden betrekking op de kennis en vaardigheden van burgers en hulpverleners, de selectie en de inzet van kwaliteiten van burgers, de co├Ârdinatie en instructie van burgers, de veiligheid en aansprakelijkheid van burgers respectievelijk hulpverleners, materiaal en logistiek, alsmede nazorg en evaluatie.