Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Buitenlandonderzoek domeinnaambeleid

Afbeelding rapport Buitenlandonderzoek domeinnaambeleid

PBLQ

Rapport | November 2019 (53 pagina's)

Toelichting

De directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is door de staatssecretaris gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de invoering van een uniforme domeinnaamextensie voor de overheid. Dit onder andere naar aanleiding van eerder uitgevoerde onderzoeken en de behoefte om waar nuttig en mogelijk de herkenbaarheid, vindbaarheid en veiligheid van overheidsinformatie te vergroten.

Binnen de directie is een aantal onderzoekslijnen uitgezet. Eén daarvan is een verkenning naar de situatie inzake het domeinnaambeleid bij buitenlandse overheden, met de gedachte erachter om te leren van hun overwegingen en ervaringen bij het al dan niet toepassen van een domeinnaambeleid. Belangrijkste bevindingen:

  • Domeinnamenbeleid sluit aan op de grenzen en de inrichting van het bestuur van een land. Overal wordt rekening gehouden met de autonomie van verschillende bestuurslagen. Als er al sprake is van een overheidsbreed beleid dan geldt dat beleid als optioneel.
  • Grofweg is in domeinnamenbeleid sprake van twee typologieën: het DNS-concept en de platform-oplossing. Van deze twee komt het DNS-concept het meeste voor. De keuze voor een platform wordt eerder gemaakt om de vindbaarheid en herkenbaarheid van overheidsinformatie te vergroten.
  • Uniform domeinnaambeleid wordt nauwelijks vertaald naar een naamgevingsbeleid voor e-mail.
  • Er is geen hard bewijs voor de effectiviteit van domeinnamenbeleid wegens het ontbreken van evaluaties.