Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Binnen Bereik? De rol van omstanders bij geweld tegen mensen met een publieke taak

Afbeelding rapport Binnen Bereik? De rol van omstanders bij geweld tegen mensen met een publieke taak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Augustus 2013 (38 pagina's)

Toelichting

Gelet op het belang van een goed functionerende publieke sector en de rol van omstanders bij geweld, is het nuttig om te bekijken hoe omstanders een bijdrage kunnen leveren aan een veiligere publieke sector. Door te kijken naar omstanders die aanwezig zijn (kansrijk), een rol hebben bij een geweldincident (invloedrijk) en vatbaar zijn voor beïnvloeding (te bereiken) kunnen passende maatregelen worden getroffen. Dit rapport onderzoekt daarmee de vraag: Welke factoren bepalen het gedrag van omstanders bij agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak en welke kansrijke, invloedrijke en te bereiken omstanders bestaan er?