Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Bewonersbudgetten, wat schuift het?

Afbeelding rapport Bewonersbudgetten, wat schuift het?

Auteur(s): R. Engbersen, K. Fortuin en J. Hofman

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | November 2010 (62 pagina's)

Toelichting

Gemeenten die (gaan) werken met budgetten sluiten aan bij een ontwikkeling die al langer gaande is: meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers zelf. Waar budgetten tot voor kort vooral in handen lagen van ambtenaren en professionals, komen ze meer en meer te liggen in handen van bewoners zelf. Wat zijn de ervaringen hiermee? De ervaringen met bewonersbudgetten leggen bloot dat ambtenaren een belangrijke rol vervullen bij het tot een succes maken van bewonersbudgetten. In de ene gemeente zijn de condities daarvoor gunstiger dan in de andere. Dat heeft te maken met de cultuurverandering die nodig is om bewoners daadwerkelijk meer macht en middelen te geven. In gemeenten waar er een houding is van meedenken en meewerken, blijkt dat verbazingwekkend veel mogelijk is binnen staand beleid. Daar waar die traditie er nog niet is, wordt veel getobd over formele en juridische zaken.