Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Bevorderen autonomie koninkrijkspartners: beleidsdoorlichting artikel 2

Afbeelding rapport Bevorderen autonomie koninkrijkspartners: beleidsdoorlichting artikel 2

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Juni 2017 (70 pagina's)

Toelichting

Deze beleidsdoorlichting betreft artikel 2 van hoofdstuk IV van de rijksbegroting, Koninkrijksrelaties. De beleidsdoorlichting beslaat in de eerste plaats de periode vanaf de nieuwe staatkundige hervormingen: 10 oktober 2010 tot en met 2015. Artikel 2, bevorderen autonomie van de Koninkrijkspartners, is er op gericht om op grond van samenwerking de bestuurskracht, de rechtsorde, de economie, het onderwijs en de overheidsfinanciën te verbeteren. De centrale vraag in de beleidsdoorlichting is in hoeverre met het beleid de beoogde doelen zijn bereikt en of heeft plaatsgevonden en in hoeverre er (gewenste of ongewenste) neveneffecten zijn opgetreden.