Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Beroepstrots en regeldruk in de publieke sector

Afbeelding rapport Beroepstrots en regeldruk in de publieke sector

Auteur(s): Brenda Vermeeren en Daniël van Geest

ICTU

Rapport | Juli 2012 (15 pagina's)

Toelichting

Een belangrijk speerpunt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om de regeldruk van werknemers in de publieke sector te verminderen en de professionaliteit te versterken. De aanname is dat meer ruimte in de vorm van onder andere het bevorderen van beroepstrots en terugdringen van regeldruk zal leiden tot gemotiveerder en beter presterend overheidspersoneel en daarmee tot een betere publieke dienstverlening. Om meer inzicht te krijgen in de werking van beroepstrots en regeldruk is in dit onderzoek met behulp van covariantie-structuuranalyse onderzocht wat de antecedenten en consequenties van beroepstrots en regeldruk zijn. In dit kader zijn de belangrijkste resultaten dat een positieve waardering van beroepstrots inderdaad positief zal bijdragen aan de prestaties van de organisatie als geheel. Ook regeldruk blijkt een belangrijke factor te zijn in de verklaring van de prestaties van de organisatie. Een hogere regeldruk hangt samen met lagere organisatieprestaties. In dit onderzoek blijkt de mate van beroepstrots aanzienlijk hoger te zijn dan de mate van regeldruk die respondenten ervaren. Tegelijkertijd laat dit onderzoek echter zien dat er belangrijke sectorale verschillen zijn in de ervaren beroepstrots en regeldruk. Een sectorspecifieke aanpak lijkt dan ook van belang te zijn.