Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2004

Afbeelding rapport Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2004

Auteur(s): Ernest Berkhout, Arjan Heyma en Wiemer Salverda

SEO Economisch Onderzoek, AIAS

Rapport | Augustus 2006 (135 pagina's)

Toelichting

Rapport uit 2006 over de Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector. Onderzoek door het SEO en AIAS, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgonderzoek van `Beloningsverschillen marktsector en collectieve sector 2001.´ In het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die ook in voornoemd onderzoek zijn gebruikt, alsmede nieuwe gegevens uit de Enquête Werkgelegenheid en Lonen 2004 , de Enquête Beroepsbevolking 2002, 2003 en 2004 en gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie, allen beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Peiljaar is 2004.