Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Bedreigd bestuur 2010

Afbeelding rapport Bedreigd bestuur 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | December 2010 (85 pagina's)

Toelichting

Dit rapport bevat de resultaten van een breed onderzoek naar de aard en omvang van agressie en geweld gericht tegen politieke ambtsdragers. Uit dit onderzoek blijkt dat agressie en geweld door burgers niet alleen voorkomt tegen burgemeesters en wethouders, maar ook tegen raadsleden en politieke ambtsdragers bij provincies en waterschappen.

Verbale agressie is het meest voorkomend, gevolgd door bedreiging/intimidatie. Voor burgemeesters geldt bijvoorbeeld dat 41% ervaring heeft met verbale agressie en 29% met bedreiging/intimidatie. In ongeveer de helft van de incidenten wordt dit gemeld bij een instantie of functionaris.