Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Basisregistraties in de knel? Onderzoek naar de noodzaak van een kaderwet voor het stelsel van basisregistraties

Afbeelding rapport Basisregistraties in de knel?: Onderzoek naar de noodzaak van een kaderwet voor het stelsel van basisregistraties

Auteur(s): H.G.A. de Vries

Universiteit Twente

Rapport | Mei 2013 (160 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Universiteit Twente onderzoek verricht naar het nut dan wel de noodzaak van een kaderwet voor het stelsel van basisregistraties. Het onderzoeksrapport bestaat uit een theoretische beschrijving van het fenomeen kaderwetgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze kaderwet vertoont qua doelstellingen veel overeenkomsten met de doelstellingen die een kaderwet voor het stelsel van basisregistraties heeft. Daarnaast is een algemene beschrijving van het stelsel van basisregistraties gegeven

en een vergelijking van de uitwerking van de twaalf eisen waaraan een basisregistratie moet voldoen. Op basis van een dertiental interviews en een enquête zijn knelpunten geïdentificeerd. Uitgaande van de twaalf eisen, is op basis van deze knelpunten bekeken of en in hoeverre deze twaalf eisen herijkt moeten worden.