Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Architectuurontwikkeling in ketens als arena

Afbeelding rapport Architectuurontwikkeling in ketens als arena

Auteur(s): T. Oosterbaan en V. Bekkers

Center for Public Innovation

Rapport | Februari 2009 (165 pagina's)

Toelichting

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst is het gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe in de arena van ketensamenwerking onderhandelingen tussen organisaties verlopen, welke soorten van afspraken worden gemaakt, welke rol opvattingen over technologie hierbij spelen en hoe zij de ontwikkeling van afspraken beïnvloeden. Ten tweede is nagegaan wat de onderhandeling over aard en inhoud van afspraken vervolgens betekent voor het smeden van door ICT ondersteunde ketens. De auteurs bepleiten vervolgens een ontwikkelstrategie. Een dergelijke strategie moet verankerd zijn in de verwachtingen die betrokkenen van technologie hebben, en moet tegelijk die verwachtingen richten. Voor het formuleren van een ontwikkelingsstrategie moet vooraf een grondige analyse worden gedaan naar de samenstelling van de arena, de strategie moet zorgvuldig worden geformuleerd en gecommuniceerd en het realiseren van afspraken moet hiermee in verband blijven staan.