Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Arbeidsmobiliteit in goede banen

Afbeelding rapport Arbeidsmobiliteit in goede banen

Auteur(s): Maurice Gesthuizen en Jaco Dagevos

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapport | Juni 2005 (136 pagina's)

Toelichting

Deze publicatie beschrijft en analyseert de positieveranderingen die werknemers gedurende hun loopbaan doormaken. Er is nagegaan welke factoren arbeidsmobiliteit bepalen en welke gevolgen dit heeft. De arbeidssituatie van werknemers neemt hierbij een centrale plaats in. Deze studie laat zien in hoeverre een als ongunstig ervaren arbeidssituatie aanleiding geeft tot mobiliteit en of mobiliteit tot verbetering in de ervaren situatie leidt.