Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010

Afbeelding rapport Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | September 2010 (136 pagina's)

Toelichting

Het rapport is een analyse van de arbeidsmarkt van het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur staat volop in de politieke belangstelling. Ook het openbaar bestuur zal zijn bijdrage leveren aan het op orde krijgen van onze overheidsfinanciën. Bezuinigen betekent dat er minder mensen nodig zijn in het openbaar bestuur. Tegelijkertijd zullen zes van iedere tien werkenden in het openbaar bestuur de komende jaren iets anders doen (pensioen, ander werk). Voor de overheid als geheel (incl. onderwijs) gaat het zelfs om zeven op de tien werkenden. Hoe pakken deze ontwikkelingen per saldo uit op de arbeidsmarkt? Daarnaast zijn er in de discussie veel beelden over hoeveel ambtenaren er zijn en wat zij doen. Het is belangrijk dat de discussie wordt gevoerd op basis van feitelijke informatie. Dit begint met een uitleg over hoe het openbaar bestuur en hoe de werkgelegenheid is samengesteld. Dan blijkt het openbaar bestuur zeer breed en gevarieerd: van gevangenisbewaarders tot en met topmanagers van het rijk en van vuilnismannen tot en met belastinginspecteurs. In dit rapport is toegelicht hoe het openbaar bestuur is opgebouwd en welk werk daar wordt gedaan. Dat kan de basis zijn voor een positieve ambitie over hoe het nog beter en efficiënter kan. Tot slot hoort bij een analyse ook een doorkijkje naar het beleid. Uit dit rapport blijkt dat de arbeidsmarkt van het openbaar bestuur niet optimaal werkt. Tegelijkertijd kan – door bezuinigingen, vergrijzing en een aantrekkende arbeidsmarkt – de mismatch tussen vraag en aanbod in de komende jaren toenemen. Daarom wordt in het afsluitende hoofdstuk gekeken hoe de arbeidsmarkt van het openbaar bestuur kan worden verbeterd.