Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Agressie afgerekend

Afbeelding rapport Agressie afgerekend

Auteur(s): Maartje Bakhuys Roozeboom, Ernst Koningsveld en Seth van den Bossche

TNO

Rapport | Augustus 2010 (88 pagina's)

Toelichting

Om paal en perk te stellen aan agressie tegen werknemers met een publieke taak is het van groot belang dat werkgevers gestimuleerd worden tot het treffen van maatregelen. Eén van de manieren om dat doel te bereiken is het inzichtelijk maken van de werkelijke kosten van agressie en van de kosten en baten van beleidsmaatregelen. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties TNO verzocht een onderzoek uit te voeren naar deze kosten en baten.