Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Afgetreden raadsleden

Afbeelding rapport Afgetreden raadsleden

Auteur(s): Hester Tjalma-den Oudsten

SGBO

Rapport | Juni 2006 (36 pagina's)

Toelichting

In 2001 heeft SGBO in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar motieven van raadsleden om te stoppen met het raadswerk. Aanleiding destijds was de vraag waarom de streefcijfers van de overheid om meer vrouwen en migranten actief te krijgen in de politiek niet worden gehaald. Dit onderzoek heeft naast de beantwoording van deze vraag veel bruikbare informatie over raadsleden opgeleverd.