Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Adaptief vermogen en architectuurontwikkeling in ketens en netwerken

Afbeelding rapport Adaptief vermogen en architectuurontwikkeling in ketens en netwerken

Auteur(s): V. Bekkers, H. van Duivenboden, M. Simons, M. Thaens en A. van Venrooy

Center for Public Innovation

Rapport | Oktober 2005 (104 pagina's)

Toelichting

In dit onderzoeksrapport worden de volgende vragen beantwoord: welke soorten afspraken dragen bij aan het versterken van het adaptieve vermogen van de informatiearchitectuur binnen verschillende typen van keteninformatiseringsprojecten, waarop hebben deze afspraken betrekking en welke invloed heeft de kwaliteit van het coördinatie- en samenwerkingsproces binnen de keten op de mate waarin afspraken kunnen worden gemaakt of kunnen worden veranderd? De onderzoekers concluderen dat de bereidheid om nut en noodzaak van een architectuur voor de elektronische overheid daadwerkelijk vorm en inhoud te geven, vooral een vraagstuk is van het organiseren van productieve samenwerkingsrelaties, waarin vertrouwen heel belangrijk is en er ruimte moet zijn voor maatwerk en variëteit. Het gaat in eerste instantie om het maken van minimale, maar harde afspraken over de ‘koppelvlakken’ tussen bepaalde informatiesystemen en uitwisselingsinfrastructuren of over het aanleggen van een bredere uitwisselingsinfrastructuur die de autonomie van deelnemende partijen zo veel mogelijk respecteert.