Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Adaptief bestuur

Afbeelding rapport Adaptief bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Februari 2018 (128 pagina's)

Toelichting

De roep om adaptief bestuur wint aan kracht. Ook buiten bestuurskundige kringen. De complexe opgaven van onze tijd doen een dringend beroep op het bestuur zich anders te organiseren en gedragen: de energietransitie, klimaatverandering, zelfrijdende auto’s en bitcoins zijn voorbeelden die genoemd worden in deze essaybundel. Ze vragen om één overheid, die de maatschappelijke opgave voorop zet en die in een politieke context samen met maatschappelijke partijen en bedrijfsleven tot resultaten komt.

De bundel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de betekenis van adaptiviteit. De auteurs doen dat elk vanuit een ander perspectief, ingegeven door de tak van de wetenschap waarin zij actief zijn. Evolutionair psycholoog Max Wildschut beschrijft welke rol adaptie en adaptieve processen spelen in de biologie en de psychologie. Olivier Hekster neemt ons mee naar de klassieke oudheid en laat zien hoe bestuurlijke hervormingen destijds werden doorgevoerd. Filosoof René ten Bos zet in zijn essay uiteen hoe bureaucratie en adaptiviteit zich tot elkaar verhouden. Het bestuurskundige perspectief mag uiteraard niet ontbreken. Bernard Steunenberg bespreekt de mogelijkheden van real-time data bij het vormgeven van adaptief bestuur, terwijl student bestuurskunde Glenn Houtgraaf pleit voor een organische vorm van adaptiviteit. Het essay van Karin Geuijen gaat over de betekenis van adaptiviteit voor het functioneren van netwerken. Martijn van der Steen biedt ons een vocabulaire om het gesprek over adaptiviteit te kunnen voeren en Derk Loorbach geeft aan hoe adaptief transitiebeleid eruit zou kunnen zien.

In het tweede deel van de essaybundel komt de praktijk van adaptief bestuur aan bod. De auteurs doen dit aan de hand van drie casus die de noodzaak van adaptiviteit aantonen en een beleidsmatige betrokkenheid van het ministerie van BZK kennen. Economisch geograaf Gert-Jan Hospers gaat in op adaptief bestuur bij de aanpak van regionaal-economische vraagstukken. Bart Bossink beschrijft hoe innovaties tot stand komen in de overgang van fossiele en vervuilende energie naar hernieuwbare en schone energie. Speciale aandacht besteedt hij aan de rol die een adaptieve overheid kan spelen in deze energietransitie. Tot slot bespreekt Caspar van den Berg de adaptiviteit van de rijksoverheid in verleden en heden.