Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Achter de schermen; een onderzoek naar de voorbereiding van lokale politici op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Afbeelding rapport Achter de schermen; een onderzoek naar de voorbereiding van lokale politici op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Auteur(s): Charlotte Wagenaar en Julien van Ostaaijen, m.m.v. Joren van den Berg

Tilburg University

Rapport | Augustus 2018 (46 pagina's)

Toelichting

De Universiteit van Tilburg deed in opdracht van BZK een dieptestudie in een aantal gemeenten naar de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze keken daarbij naar de totstandkoming van programma’s, de werving en selectie van kandidaten, campagnes en het resultaat in termen van verkiezingsuitslagen en coalitieonderhandelingen.

De onderzoekers concluderen dat het beschrijven van de lokale politiek als politiek dorp en als een ‘wereld waar men elkaar kent en op elkaar let en met eigen gebruiken en rituelen’ ook in 2018 nog steeds toepasbaar is. De ondervraagde lijsttrekkers stellen zich over het algemeen pragmatisch op ten aanzien van de lokale politiek. Ze vinden het naar eigen zeggen belangrijk om dingen gedaan te krijgen en niet om ‘politieke spelletjes’ te spelen. Scherpe politieke tegenstellingen over beleidsdoelen komen in de onderzochte gemeenten nauwelijks voor, al varieert wel de mate waarin voorstellen concreet worden uitgewerkt.