Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Afbeelding rapport Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Auteur(s): Marieke van Vugt en Stefan Bogaerts

Universiteit Tilburg

Rapport | Juli 2007 (22 pagina's)

Toelichting

Onderzoek uit 2007 door de Universiteit Tilburg, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Het onderzoek was er op gericht om het probleem in kaart te brengen en onderscheid te maken tussen statische en dynamische factoren, ofwel factoren die onomkeerbaar zijn en factoren die door middel van interventies beïnvloed kunnen worden. Deze conclusies dienden als handvatten voor het Actieprogramma aanpak agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Het betreft een literatuuronderzoek, geen empirisch onderzoek.