Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Aanvullende rapportage Administratieve Lasten Burger Ministerie van BZK

Afbeelding rapport Aanvullende rapportage Administratieve Lasten Burger Ministerie van BZK

Auteur(s): P.M.H.H. Bex en R.C. van Markus

Sira Consulting

Rapport | Maart 2004 (14 pagina's)

Toelichting

In het onderzoek “Nulmeting AL Burger Ministerie van BZK” zijn de administratieve lasten van de burger geraamd die voortvloeien uit de regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze nulmeting is uitgevoerd conform de werkmap AL Burger en vastgelegd in het AL-kostenmodel Burger BZK.