Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2015-verslag

Afbeelding rapport 3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2015-verslag

Ministerie van BZK

Rapport | Maart 2016 (22 pagina's)

Toelichting

In dit verslag wordt gerapporteerd over het onderzoek naar de begrotingen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op het onderdeel van de drie decentralisaties (3D’s). Het onderzoek is eind 2014 uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met negen van de twaalf provinciale financieel toezichthouders. In de aanloop naar 2015, het eerste jaar waarin gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk werden voor het sociaal domein, ontstond er bij een aantal van de provinciale toezichthouders behoefte aan het ontwikkelen van gezamenlijke toetspunten om de gemeentebegrotingen op het onderdeel van de 3D’s te beoordelen. Dit resulteerde in een door de gezamenlijke toezichthouders opgestelde vragenlijst die per gemeente moest worden ingevuld. Dit verslag rapporteert over het op basis van die vragenlijst uitgevoerde onderzoek bij gemeenten en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Provinciale rapportage totaalbeeld 3D-onderzoek begrotingen 2015
  2. Uitkomsten vragenformulieren begrotingen 2015 gemeenten
  3. Relevante ervaringen voor 2016

Zie ook: