Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

2013 update Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland

Afbeelding rapport 2013 update Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland

PwC

Rapport | Mei 2013 (59 pagina's)

Toelichting

Onderzoek naar de omvang van identiteitsfraude en maatschappelijke schade in Nederland, als update van een eerder onderzoek hiernaar in 2011. In 2011 heeft PwC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgevoerd dat erop was gericht om een nationaal beeld van de omvang van identiteitsfraude in Nederland te geven. In het kader van dat onderzoek is kwantitatieve informatie over de omvang van identiteitsfraude verzameld. Doel van de studie was om een inschatting te maken van het aantal slachtoffers in Nederland van identiteitsfraude en de maatschappelijke schade als gevolg daarvan. Het onderzoek richtte zich op de periode 2007 – 2010. Uit het onderzoek in 2011 kon geen eenduidig beeld worden gekregen omtrent de omvang van identiteitsfraude in Nederland. Getracht werd om de cijfers uit de steekproef onder burgers te bevestigen door middel van het onderzoek bij bedrijven en overheidsorganisaties. Dit bleek in 2011 lastig aangezien identiteitsfraude niet of niet eenduidig wordt geregistreerd door deze partijen. Door middel van deze 2013-update kan een beeld worden verkregen van de aard, omvang en schade van identiteitsfraude in de periode 2011-2012. Op basis van dit nieuwe onderzoek en door vergelijking met het eerdere onderzoek kan meer inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de omvang van identiteitsfraude en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke schade.