Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Over de directie Koninkrijksrelaties

Speelveld KR

Naast onderwerpen als goed bestuur, burgerschap en democratie zijn ook de Koninkrijksrelaties een belangrijk aandachtsgebied van het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. De directie Koninkrijksrelaties onderhoudt de relaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat uit vier autonome landen bestaat, te weten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn op 10 oktober 2010 tot het Nederlands staatsbestel toegetreden en vormen Caribisch Nederland. De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland vormen gezamenlijk het Caribische deel van het Koninkrijk.

De houding van Nederland tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten is terughoudend. De landen zijn met inachtneming van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden en de daarin opgenomen waarden en procedures zelf verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen op hun land. Zij zijn autonoom binnen het Koninkrijk. Als onderdeel van het Koninkrijk hecht Nederland veel waarde aan gezonde overheidsfinanciën, gedegen rechtshandhaving en goed bestuur. Samen met de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormt de directie één onderdeel waarvan het beleidsaccent bij de directie ligt. Aan het hoofd van de Vertegenwoordiging staat de Vertegenwoordiger, een soort van ambassadeur.

Als onderdeel van het Nederlands staatsbestel is de houding tot Caribisch Nederland anders. De Nederlandse ministeries zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de rijkstaken op hun beleidsvelden op de drie eilanden. De rol van de directie Koninkrijksrelaties is regisserend, initiërend en verbindend van aard in de diversiteit aan activiteiten door de Nederlandse rijksoverheid op deze drie eilanden. De Rijksvertegenwoordiger vormt daarbij een belangrijke schakel in de relatie tussen de rijksoverheid en de eilandsorganen.

Stakeholdersanalyse

Op 10 oktober 2010 zijn de verhoudingen binnen het Koninkrijk veranderd. Aanvankelijk is verondersteld dat met het afronden van het staatkundige hervormingsproces een periode van rust en meer afstand tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen zou aanvangen. Dat beeld is niet uitgekomen. Met de Staten-Generaal is regelmatig overleg wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe optimale (onderlinge) afstemming bereikt kan worden, zowel in Den Haag als met de landen en Caribisch Nederland. Over en weer bestaan verschillende beelden en verwachtingen en is er discussie over hoe de belangen van de burgers van het Koninkrijk het best kunnen worden behartigd. Deze zoektocht naar een juiste balans in de nieuwe verhoudingen betreft ook de rol van de directie Koninkrijksrelaties in het geheel. Waar zijn we van, waar staan we voor en hoe doen we dat? Dit zijn de vragen die onze ambitie en missie vormen. Hoe we deze moeten vormgeven en implementeren is de uitdaging waar de directie nu voor staat. Als eerste stap zijn er in het voorjaar van 2014 ongeveer 60 gesprekken gevoerd met stakeholders welke een schat aan informatie en energie hebben opgeleverd. Op basis van deze informatie en de denkbeelden van de directie is een ambitiedocument tot stand gekomen dat een leidraad moet vormen naar een nieuwe directie Koninkrijksrelaties.

Samenvatting ambitiedocument

Begroting Koninkrijksrelaties