Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Over de Kennisbank Openbaar Bestuur

De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van de kennis, informatie en data op het gebied van het openbaar bestuur die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzamelt en gebruikt.

De Kennisbank richt zich op de uitwisseling van kennis binnen en buiten het ministerie, met de volgende doelgroepen:

 

Doelgroep Omschrijving Gebruikersargument

Leerling (intern)

 

Nog onervaren beleidsmedewerker BZK

 

Naslagwerk

Bron voor verwijzing naar kennisproducten en netwerken

Professional (intern en extern)

 

Wetenschapper, ervaren beleidsmedewerker, onderzoeker

 

Input voor beleidsontwikkeling, monitoring en publicaties

Bron voor data, kerngegevens, belangrijke publicaties en zicht op onderzoeksagenda en kennisnetwerken

 

Decentraal bestuur

 

Lokale bestuurder, beleidsmedewerker of manager

 

Input voor beleid Bron voor data, kerngegevens en belangrijke publicaties over decentraal bestuur

 

Maatschappelijk middenveld

 

Sectorale bestuurders, deelnemers overlegtafels

 

Input voor bestuur, monitoring en agendasetting

Bron van actuele beleidsinformatie en overzicht

 

Media

 

Oude en nieuwe media

 

Nieuwsgaring

Bron voor achtergronden en grafieken bij het nieuws

 

Burger

 

Iedereen die geïnteresseerd is in het openbaar bestuur

 

Antwoord op vragen over het openbaar bestuur

 

Brussel/Internationaal

 

Internationale bestuurders/ambtenaren en instanties

 

Antwoord op vragen over het openbaar bestuur

 

De Kennisbank beschikt over de volgende functionaliteiten voor het ontsluiten van informatie: