Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Over de Kennisbank Openbaar Bestuur

De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van de kennis, informatie en data op het gebied van het openbaar bestuur die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzamelt en gebruikt.

Doelgroep

Omschrijving

Gebruikersargument

De Kennisbank richt zich op de uitwisseling van kennis binnen en buiten het ministerie, met de volgende doelgroepen:

Leerling (intern) Nog onervaren beleidsmedewerker BZK

Naslagwerk

Bron voor verwijzing naar kennisproducten en netwerken

Professional (intern en extern) Wetenschapper, ervaren beleidsmedewerker, onderzoeker

Input voor beleidsontwikkeling, monitoring en publicaties

Bron voor data, kerngegevens, belangrijke publicaties en zicht op onderzoeksagenda en kennisnetwerken

Decentraal bestuur Lokale bestuurder, beleidsmedewerker of manager Input voor beleid Bron voor data, kerngegevens en belangrijke publicaties over decentraal bestuur.
Maatschappelijk middenveld Sectorale bestuurders, deelnemers overlegtafels

Input voor bestuur, monitoring en agendasetting

Bron van actuele beleidsinformatie en overzicht

Media Oude en nieuwe media

Nieuwsgaring

Bron voor achtergronden en grafieken bij het nieuws

Burger Iedereen die geïnteresseerd is in het openbaar bestuur Antwoord op vragen over het openbaar bestuur
Brussel/Internationaal Internationale bestuurders/ambtenaren en instanties Antwoord op vragen over het openbaar bestuur

De Kennisbank beschikt over de volgende functionaliteiten voor het ontsluiten van informatie: