Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Scriptieprijs ‘Werken in het openbaar bestuur’ 2019

Nieuwsbericht | juni 2019

Heb jij een sterke afstudeerscriptie geschreven? Meld je aan voor de:

Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt ieder jaar talentvolle hbo- en wo-studenten die een scriptie hebben geschreven op het terrein van arbeid en organisatie in het openbaar bestuur. Heb jij in de periode van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 een originele en beleidsrelevante afstudeerscriptie op dit gebied afgerond? Geef je op en maak kans op de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2019.

Zo dien je je scriptie in

Stuur je scriptie uiterlijk 27 september 2019 naar scriptieprijs@minbzk.nl. Zorg ervoor dat deze informatie niet ontbreekt: titel scriptie, naam, volledig adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Meer informatie

Vragen over de scriptieprijs stel je via scriptieprijs@minbzk.nl.

Informatie over het beleidsterrein van de directie Ambtenaar en Organisatie vind je op de Kennisbank Openbaar Bestuur onder de kop Ambtenaar en Organisatie.

Wil je de scriptieprijsoproep printen of als document doorsturen? Download dan de pdf.

Hier moet je afstudeerscriptie over gaan

Onderzoek op het terrein van arbeid en organisatie omvat een breed scala aan onderwerpen. Voorbeelden zijn: arbeidstevredenheid, HRM, leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, integriteit, inclusiviteit, ongewenste omgangsvormen, productiviteit, arbeidsvoorwaarden, de aantrekkelijkheid van de overheid als arbeidsorganisatie en de modernisering van de overheidsorganisatie. Twijfel je of jouw onderwerp in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail naar scriptieprijs@minbzk.nl.

Over de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur

De scriptieprijs is een initiatief van de directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK. Doel van de prijs: studenten stimuleren onderzoek te doen op het terrein van arbeid en organisatie in het openbaar bestuur. Het ministerie reikt de prijs jaarlijks uit. De eerste uitreiking vond plaats tijdens het WERKcongres in 2017.

Deze winnaars gingen jou voor

De Scriptieprijs 2018 ging naar Josine van den Elsen voor haar scriptie Ouder worden is eigenlijk best vernieuwend. Naast een geldbedrag won Josine een dagje meelopen met de gemeentesecretaris van Amsterdam. Gemeentesecretaris Peter Teesink: “Duurzame inzetbaarheid, het onderwerp van Josines scriptie, is voor de gemeente Amsterdam een belangrijk thema. Haar scriptie bevat nuttige suggesties, ik heb deze dan ook doorgestuurd naar onze P&O-afdeling. Als manager neem je besluiten niet alleen op basis van de informatie die je via de formele wegen aangedragen krijgt. Ook de input die je terugkrijgt van zo’n meeloopdag vormt een belangrijke voedingsbodem.”

Lysanne van Schaik won in 2017 de eerste prijs met haar scriptie Professionalism als uitdaging tegen burn-out. Lysanne: “Ik vind het fantastisch dat ik heb gewonnen. Het is een groot compliment voor al het werk dat ik heb verricht. Ook toont de prijs de relevantie van mijn afstudeeronderwerp aan, blijkbaar is het een hot topic.”

Meer over de scriptieprijs en alle winnaars (met hun scripties) vind je op de Kennisbank Openbaar Bestuur.

WERKonderzoek als informatiebron

Een belangrijke informatiebron voor het ministerie van BZK is het WERKonderzoek (voorheen Personeelsonderzoek en Mobiliteitsonderzoek, PoMo). Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd en levert een schat aan informatie over werkbeleving van medewerkers in de publieke sector. Het ministerie wil het gebruik van het WERKonderzoek stimuleren en stelt het gegevensbestand daarom beschikbaar aan onderzoekers en studenten. Het bestand vraag je aan bij ICTU via werkonderzoek@ictu.nl. Het gebruik van het WERKonderzoek is geen voorwaarde voor deelname aan deze scriptieprijs.

De prijs(uitreiking)

De winnaar van de eerste prijs ontvangt een bedrag van € 2.500. De tweede plaats ontvangt € 1.000 en de derde plaats € 500. Alle winnaars krijgen de uitnodiging om een dag mee te lopen met een topmanager binnen het openbaar bestuur. Als prijswinnaar presenteer je jouw scriptie aan beleidsmakers van BZK voordat je de prijs in ontvangst neemt. De uitreiking vindt plaats tijdens het WERKcongres in maart 2020. Nadere informatie hierover volgt.

Voorwaarden

– De inzending betreft een afstudeerscriptie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool op het terrein van het werken in het openbaar bestuur.

– De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand.

– De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn.

– De scriptie is geschreven en beoordeeld in de periode van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019.

– Zowel de auteur als de universiteit/hogeschool mogen de scriptie indienen.

– Voor winnende scripties geldt: de auteur krijgt de prijs en de universiteit/hogeschool krijgt een eervolle vermelding.

– De jury behoudt zich het recht voor om minder dan drie prijzen uit te reiken.

Nieuwsbericht over Scriptieprijs ‘Werken in het openbaar bestuur’